Bản tin FANKEN

28/05/2016: Ra mắt VOCA Music.

28/05/2016: Ra mắt VOCA Music.

VOCA Music là hệ thống học tiếng Anh thông minh qua Âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam, giúp người học học tiếng Anh dễ dàng hơn và không gây nhàm chán.

06/06/2015: Fanken ra mắt phiên bản VOCA.VN trên điện thoại thông minh.

06/06/2015: Fanken ra mắt phiên bản VOCA.VN trên điện thoại thông minh.

Học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi với phiên bản VOCA trên ứng dụng điện thoại thông minh. Tiện lợi hơn, dễ sử dụng & hiệu quả hơn!