Về FANKEN

Thành lập vào ngày 03/10/2013, FANKEN là công ty đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào việc xây dựng và phát triển các dự án dành cho cộng đồng.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FANKEN

Tên tiếng Anh: FANKEN LIMITED COMPANY

Tên thương hiệu: FANKEN

Ngày thành lập: 03/10/2013

Lĩnh vực hoạt động: FANKEN là công ty đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào việc xây dựng và phát triển các dự án dành cho cộng đồng. Những dự án được phát triển dựa trên giá trị thặng dư mang lại cho cộng đồng, xã hội. Với FANKEN, sự thịnh vượng được tạo ra phải dựa trên sự thịnh vượng của toàn xã hội, giá trị sản phẩm được tạo ra khi sản phẩm đó đem lại giá trị cho con người. 

Định hướng đó đã giúp FANKEN tạo ra những sản phẩm, thương hiệu được xã hội và cộng đồng đón nhận và yêu thích. Tiêu biểu trong đó là VOCA (thương hiệu đi đầu trong lĩnh lực giáo dục ngôn ngữ), sản phẩm không chỉ là niềm tự hào của những người phát triển, mà còn là niềm tự hào của các bạn thành viên trong cộng đồng khi nói đến. 

Sứ mệnh của FANKEN vẫn còn đó, chúng tôi sẽ cháy hết mình vì tưởng, làm hết mình vì đam mê, cống hiến hết mình vì một xã hội phát triển thịnh vượng & bền vững.

Bringing The Future To You - (FANKEN mang tương lai tới cho bạn & những người xung quanh bạn). 

FANKEN