Con người FANKEN

Luôn chủ động trong công việc, không ràng buộc bản thân vào khuôn khổ, sẵn sàng bức phá, vượt qua các giới hạn của bản thân để hoàn thiện chính mình, hoàn thiện tổ chức.

 

Con người FANKEN luôn hội tụ các phẩm chất sau: 

ĐAM MÊ

Theo đuổi công việc vì đam mê, sẵn sàng đánh đổi để được sống và làm việc hết mình với đam mê đó.

 

SUY NGHĨ KHÁC BIỆT

FANKEN là công ty đi tiên phong trong những giải pháp tương lai dành cho cộng đồng, chính vì vậy chúng tôi cần những con người dám nghĩ khác để tạo ra những giá trị khác biệt.

 

KHÔNG SỢ THÁCH THỨC

Luôn chủ động trong công việc, không ràng buộc bản thân vào khuôn khổ, sẵn sàng bức phá, vượt qua các giới hạn của bản thân để hoàn thiện chính mình, hoàn thiện tổ chức. 

 

CÓ TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm với công việc của mình đang làm, trách nhiệm với khách hàng, với tổ chức. Không lảng tránh trách nhiệm, hay biện minh. 

 

ĐỒNG ĐỘI

Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, hoà nhập chung với môi trường công ty, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.