Về FANKEN

Tên tiếng Anh: FANKEN LIMITED COMPANY

Tên thương hiệu: FANKEN

Ngày thành lập: 03/10/2013

Lĩnh vực hoạt động: FANKEN là công ty đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào việc xây dựng và phát triển các dự án dành cho cộng đồng. Những dự án được phát triển dựa trên giá trị thặng dư mang lại cho cộng đồng, xã hội. Với FANKEN, sự thịnh vượng được tạo ra phải dựa trên sự thịnh vượng của toàn xã hội, giá trị sản phẩm được tạo ra khi sản phẩm đó đem lại giá trị cho con người.

Khám phá khám phá
Lịch sử phát triển FANKEN

Lịch sử phát triển FANKEN

Được thành lập từ năm 2013, sau 2 năm xây dựng và phát triển FANKEN đã trải qua một chẳng đường đủ dài & những cột mốc đáng nhớ:

Khám phá khám phá
Triết lý FANKEN

Triết lý FANKEN

Sáng tạo & Khác biệt là triết lý nền tảng, kim chỉ nam cho sự phát triển của FANKEN, được đội ngũ sáng lập đề ra và duy trì trong tất cả các hoạt động của tổ chức.

Khám phá khám phá
Con người FANKEN

Con người FANKEN

Luôn chủ động trong công việc, không ràng buộc bản thân vào khuôn khổ, sẵn sàng bức phá, vượt qua các giới hạn của bản thân để hoàn thiện chính mình, hoàn thiện tổ chức.

Khám phá khám phá
Văn hoá FANKEN

Văn hoá FANKEN

Làm việc hết mình vì đam mê, luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất, dám đối đầu với thách thức.

Khám phá khám phá