VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh thông minh qua Âm nhạc.

VOCA Music là hệ thống học tiếng Anh thông minh qua Âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam, giúp người học học tiếng Anh dễ dàng hơn và không gây nhàm chán.